publikacje nauczycieli

ZASADY PUBLIKACJI
Do publikacji przyjmowane będą dokumenty w formatach Word.doc lub PDF.
Gotowy do publikacji dokument należy dostarczyć do administratora na nośniku CD lub przesłać pocztą mail z zaznaczeniem rodzaju publikacji (scenariusz, program itd.).
Za treść, styl i ortografię publikowanych materiałów odpowiada autor.

programy autorskie

1. "Na Zdrowie" - program prozdrowotny zajęć Koła Gospodarstwa Domowego . - autor B. Lubicka -> zobacz
2. Program z zakresu edukacji prozdrowotnej - autor M. Rogalska -> zobacz
3. Program z zakresu edukacji ekologicznej "My też możemy pomóc przyrodzie" - autor M. Rogalska -> zobacz
4. Projekt szkolnego programu "Zdrowo żyj" - autor I. Kozieł, Justyna Murawska. -> zobacz
5. Program profilaktyczno-edukacyjny - "Radosny uśmiech" - autor D. Nejman - Stecka -> zobacz
6. Program z zakresu edukacji ekologicznej "Czysty świat" - autor M. Wojtasik -> zobacz
7.Program koła plastycznego "Zaczarowany ołówek" - autor M. Wojtasik -> zobacz
8. Program zajęć ekologiczno - przyrodniczych - "Człowiek i przyroda - wrogowie czy przyjaciele"
- autor A. Adamus -> zobacz
9. Program z zakresu edukacji prozdrowotnej - "Przepis na zdrowie" - autor A. Adamus -> zobacz
10. Program z zakresu edukacji plastycznej z elementami plastykoterapii - autor A. Stępień -> zobacz
11. Program zajęć Koła Języka Angielskiego - autor A. Barabasz -> zobacz
12. Program autorski zajęć turystyczno-rekreacyjnych "Turystyka i rekreacja to nauka i zabawa"
- autor A. Barabasz -> zobacz

 

scenariusze

1. Kształtowanie świadomości schematu swojego ciała "JA I MOJE OTOCZENIE". - autor E. Cygora -> zobacz
2. Scenariusz konkursu z zakresu wiedzy ekologicznej - autor M. Rogalska -> zobacz
3. Scenariusz Dni Profilaktyki Szkoły - autor I. Kozieł, Justyna Murawska, Anna Drechna.-> zobacz
4. Scenariusz konkursu szkolnego "Zdrowo żyj" - autor I. Kozieł, Justyna Murawska. -> zobacz
5. Scenariusz konkursu "Stop uzależnieniom" - autor I. Kozieł, Justyna Murawska.-> zobacz
6. Scenariusz zajeć "Co warto wiedzieć o komputerze" - klasia I SPdP - autor E. Cygora-> zobacz
7. Scenariusz zajęć "Zajęcia komputerowe" - klasa II SPdP - autor E. Cygora-> zobacz
8. Scenariusz zajęć z informatyki dla klasy I Gimnazjum - autor E. Cygora-> zobacz
9. Scenariusz Zajęć z matematyki - klasa I SPdP - autor E. Cygora-> zobacz
10. Scenariusz Zajęć Rewalidacyjnych - autor E. Cygora-> zobacz
11. Scenariusz zebrania z rodzicami - autor E. Cygora-> zobacz
12. Scenariusz Dni Profilaktyki Szkoły - autor J. Murawska, A. Drechna-> zobacz
13. Scenariusz zajęć dla klasy II - III Gimnazjum - "Domy w mieście" - autor J. Murawska-> zobacz
14. Scenariusz zajęć dla klasy II - III Gimnazjum - "W trosce o zdrowie" - autor J. Murawska-> zobacz
15. Scenariusz zajęć otwartych z elementami bajkoterapii - autor A. Barabasz-> zobacz
16. Scenariusz zajęć otwartych z elementami plastykoterapii - autor A. Barabasz-> zobacz

 

konspekty zajęć

1. Dzienny ośrodek pracy - "Nasza choinka". - autor E. Cygora -> zobacz
2. Lekcja matematyki dla klasy I - "Rzymski system zapisu liczb naturalnych". - autor E. Cygora -> zobacz
3. Opracowanie wzoru 8 w oparciu o piosenkę pt. "Lepimy bałwanka". - autor E. Cygora -> zobacz
4. Lekcja matematyki dla klasy I z zastosowaniem metod aktywizujących. - autor E. Cygora -> zobacz
5. Lekcja matematyki dla klasy II - "Pole kwadratu". - autor E. Cygora -> zobacz
6. Konspekt "Poranny krąg" - zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
i znacznym. - autor E. Cygora -> zobacz
7. Zajęcia indywidualne z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie "Ja i moje otoczenie".
- autor E. Cygora -> zobacz
8. Scenariusz zajęć wychowawczych "Wpływ nikotyny na nasze ciało". - autor I. Kozieł -> zobacz
9. Konspekty zajęć wychowawczych. - autor I. Kozieł -> zobacz
10. Konspekty zajęć wyrównawczych z matematyki - kl. II Gimnazjum - autor J. Murawska -> zobacz

 

awans zawodowy

1. Wybrane problemy integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym - autor M. Wojtasik -> zobacz
2. Wypalenie zawodowe nauczycieli. Rada samokształceniowa - autor K. Witoń -> zobacz
3. Techniki radzenia sobie ze stresem. Rada samokształceniowa - autor K. Witoń -> zobacz

 

inne publikacje

1. Referat "O prawach dziecka". - autor E. Cygora -> zobacz
2. Praca klasowa - "Procenty" - autor E. Cygora -> zobacz
3. Karta pracy - autor E. Cygora -> zobacz
4. Praca klasowa - "Własności prostopadłościanu i sześcianu". - autor E. Cygora -> zobacz
5. Wykorzystanie wiedzy z psychologii rozwojowej w praktyce pedagogicznej - autor E. Cygora -> zobacz
6. Zasady prowadzenia innowacji pedagogicznych przez szkoły publiczne - autor E. Cygora -> zobacz
7. Program zajęć integracynych "Wirtualny informatyk" - autor E. Cygora -> zobacz
8. Integracja społeczna - autor E. Cygora -> zobacz
9. Samokształcenie - autor E. Cygora -> zobacz
10. Geometria - Karta Pracy dla klasy I Gimnazjum - autor J. Murawska -> zobacz
11. Referat na Radę Samokształceniową "Jak pracować z dzieckiem up. um. - autor A. Barabasz -> zobacz
12. Referat na Radę Samokształceniową "Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy z dzieckiem up. um. - autor A. Barabasz -> zobacz